Flossing je terapeutska tehnika primjene elastične gumene trake.

Primjenom trake na velikoj površini se stvara kompresija koja se zadržava par minuta. U tom periodu terapeut primjenjuje razne manualne tehnike ovisno od indikacije, zajedno sa klijentom izvode se aktivni ili pasivni pokreti. Nakon nekoliko minuta traka- band se skida i primjećuje se povećan obujam pokreta i umanjenje boli. Nakon mehaničke kompresije snažno se povećava krvotok i dohod hranjivih tvari tretiranom segmentu i apsorpcija nagomilanih i raspadnutih metaboličkih produkata iz tkiva. Flossing tehnika ubrzava proces zacjeljivanja i smanjuje bol. Flossing se primjenjuje u kombinaciji sa nekom od masažnih i/ili terapijskih tehnika.

MEDICAL FLOSSING: 75,34 KN/ 10 €